Tag Heuer優惠慳到你唔信。。。4折

Tag Heuer優惠慳到你唔信。。。4折


c3add557b53eda7cd0b648869faddfae_large.jpg


市道唔好買嘢用錢就梗係要更精明。但又未去到唔用錢因為始終要睇人就要裝身。今次推介比大家嘅係Tag Heuer其中一隻嘅自動表。講真,現世代真係唔需要帶表,但作為男仕嘅你一定要有返一隻出得大場面嘅表先得。


HEU0169720.png

car2b10.fc6235_3_thumbnailImage_670x0_false.jpg

今次推比大家就係Tag Heuer入門嘅自動表帶碗表,貪佢靚仔又易襯。而最重要都係價錢經代購响海外買真係平好多。你可能會問有咩可能平咁多,咁你自己睇吓,香港租貴人工貴所以賣港幣$80,000。澳洲都唔好D, 但折埋都要港幣$60,000。嗱呢度都已經75折。好再睇歐美,折埋港幣39,000。而家PieceUp經歐美經鎖商買就港幣$32,500。。。所以足足係香港嘅4折呀。而經鎖商亦提供兩年嘅warranty添。所以優惠真係要捕,捕到真係慳唔少,慳到笑。


Screenshot 2019-09-04 at 7.03.26 PM.png

Screenshot 2019-09-04 at 6.57.31 PM.png

Screenshot 2019-09-04 at 6.55.05 PM.png