Kindle 電子書極抵丫

平時如果大家有閱讀既習慣既話,今次呢個Kindle 既優惠或者會岩你丫!因為kindle 既出現簡直就完全改變睇書既習慣,唔需要既儲存實物書本!唔識既字禁個制就查到點解!加上閱讀時又可以保護到眼睛!真係唔好話係大人丫,勁多媽媽爸爸都會買一啲Kindle 比自己個小朋友,希望佢培養到閱讀既習慣,所以今次我地㨂左啲Kids Bundle 比大家!

 

 每個小朋友都想自己有自己既野,今次Kids Bundle 送埋一啲卡通既保護套!比小朋友响Kindle 到學習會比佢响iPad 到學黎得更加好效果!因為呢部只係For 閱讀既書,而絕無一啲遊玩既Apps 可以比到佢!所以好多家長都會買部比自己小朋友!如果你有小朋友,又或者朋友個小朋友好可愛,今次不坊買返部比佢!一部用幾年,好過買遊戲機丫!