Under armour 衛衣特價優惠

Under armour 衛衣特價優惠

各位團友仔, 我地都知道一件好質量既衫其實價錢都唔會平, 質量同價錢都有某一個特定既比例! 不過今次介紹既Under armour 折扣就係有啲違反左呢件事! UA牌既衛衣其實一向都係比較厚料, 用料都係偏向滑手小小既! 一般黎講一件衛衣就算响美國買都要成500 蚊港幣左右! 不過依家就完全唔同啦, 講緊既係Under armour 網站做緊清貨優惠! 女裝勁多款可以㨂入手價都只係由兩百幾蚊起! 咁抵你又點可以唔去買丫! 

Under Armour Hoodies的圖片搜尋結果Under Armour Hoodies Female的圖片搜尋結果

不過講到點解UA點解貴又真係有原因既! 其中一個原因就係因為UA衛衣我地個人認為佢其實個保䁔能力真係幾好! 勁多女仔都好鐘意呢一個牌子既衫, 加埋今次最平入手價都只係兩百四十蚊就買到! 你重點可以忍手, 出手吧!

購買網址:Link Here

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址

2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址

3. 待網站發貨

4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)