Ralph Lauren 6 折咪錯過

Ralph Lauren 6 折咪錯過

Polo Ralph Lauren 今次黎左個Sales Item 既六折!Sales Item 六折喎梗係要介紹比Piece Up 既Fans 啦!今次都係無論男裝女裝定大童都係有呢個六折!要注意返既係佢有六折既會係張相到Show 到有Extra 40% Off 的!不過大家都係要記住,行動最緊要快,因為個優惠去到香港時間15 號嫁渣!碼數雖然唔係100% 齊,但响六折既情況下都可以話得上係非常之極正!

今次反而我地最推介大家既,其實係佢既Home Selection,因為其實啲家庭用品外國人既Review 質素都幾好。佢既枕頭同毛巾大家都一定要留意,因為依家都只係百幾蚊就可以買到一個枕頭,呢個絕對可以一試!

produt-image-0.0

購買網址:Link Here

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址

2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址

3. 待網站發貨

4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)