Polo Ralph Lauren 7折特價區

Polo Ralph Lauren 7折特價區

响Labor Day 既優惠入面,點都唔會同你講漏左呢個Polo Ralph Lauren啦!Polo Ralph Lauren 無論係我地代購定代運一直都係朋友仔你地最中意又或者買得最多既一個品牌,無他既始於佢真係質搙高,但礙於佢响香港個價錢始於都真係貴!但今次响美國Labor Day,佢做緊七折既時候又真係唔需要咁貴!講緊兩三百蚊已經有好多入手既選擇,識玩既團友仔又點會錯過今次呢一堆優惠丫!

 

今次Polo Ralph Lauren 都係做到香港時間既九月四號下午三點鐘,所以大家其實重有好幾日可以上去儘情睇下有啲咩係想買既!不過最重要既其實都係真係要買,因為今次Sales 區特價,換句話說姐係折完再折!唔好以為Sales 區既就唔賣得,有睇過關於一啲新世代既連鎖店經營既話,就知道 Sales, Outlet , Retail Price 呢三條線品牌係會為佢特別出專屬佢既Product!即刻上去唔好講咁多啦!

提提你,由於有地區既限制,RL 個網第一次會去左亞洲版,Close 左佢再入先會去美國版

購買網址:Link Here

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址

2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址

3. 待網站發貨

4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)