Osprey 背囊必定平既一次

Osprey 背囊必定平既一次

Osprey 背囊呢個黎自澳洲既牌子,其實又唔係真係用外形賣相去吸引你!有買過或者留意過Osprey 背囊既朋友仔都會知道,佢其實係用個內涵去吸引你既!其實Osprey 既背囊一直都係用個可收納性做賣點,平時行山帶住佢你就知道咩叫收納性,如果你露營既話就其實更加唔需要我地去介紹,因為你一定熟過我地啦!

 

今次Moosejaw 就搞左個7折既優惠!雖然佢只係回Moosejaw Reward 比大家!但係下一次買野果30% 既錢錢就會扣落你下一張單到!其實基本上都係一樣!不過至至至重要既係,今次既七折只係限於Full Price 既貨品!所以朋友仔如果見到啲本身有折既話就已經唔岩!即刻上Moosejaw 睇下有無啲Osprey 背包岩你先啦 ! 

購買網址:Link Here

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址

2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址

3. 待網站發貨

4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)