Oshkosh 買一送二 咩慨念

Oshkosh 買一送二 咩慨念

平時我地出街買野,正價買衫褲褲襪都好,買一送一其實都唔係話好誇張!但買一送二呢個慨念又真係有啲痴媽根!你諗下一個價錢有三件重要可以比你慢慢㨂你咪話唔抵!另外重要係牛仔褲類別今次做,講緊既其實係OShkosh 呢個商店,佢係本身Carters 既副牌,所以其實係有一定既質量保證!今次做家長既你一定要識㨂!

 

今次Oshkosh 既優惠係買一送二牛仔褲,或者其實重有8折只要買夠40蚊美金以上!呢個價錢加上質素係絕對適合入手既!同時其實今次既牛仔褲優惠適合既歲數係由0-14 歲既小朋友都會岩著,識著或者識玩既你就一定要响呢到買比你自己既小朋友啦 !

購買網址:Link Here

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址

2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址

3. 待網站發貨

4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)