Move Free益節 葡萄糖胺軟骨素

Move Free益節 葡萄糖胺軟骨素

呢款Move Free補健品係美國非常熱賣,好多朋友都會入手番黎送比長輩,佢有五大好處,分別支持軟骨、行動靈活、潤滑骨節、舒緩關節不適、強韌關節!而今次講緊大約$15美金就有120粒,非常抵丫! 


關鍵成分單一功效:


葡萄糖胺 & 軟骨素 (Glucosamine and Chondroitin) : 形成軟骨的關鍵,可以提升柔韌性和緩衝關節

MSM: 有助膠原蛋白的形成

透明質酸 Hyaluronic Acid : 提升關節潤滑

Uniflex: 2週內有助關節回復舒適


購買網址: LINK


How to do的圖片搜尋結果

購買流程

  • 1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址
  • 2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址
  • 3. 待網站發貨
  • 4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

  • 5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

美國集運點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)