Michael Kors 七五折優惠

Michael Kors 額外七五折優惠

近年好多少女其實都好熱愛MK呢個牌子,雖然响香港呢股熱潮未係一個完全瘋狂既地步,但係其實歐美已經Hit 到爆嫁啦!今次MK 就响Labor Day 前偷步,黎左個七五折既優惠活動!其實咁既時候又真係幾抵,就好似包包果啲都只係幾百蚊就買到!丫係丫,有樣野唔記得話你知,Michael Kors 既包包响外國買係平過香港,重要今次响最平既美國!

 

今次其實唔剩只包包等等有折,基本上衫褲鞋都會有折扣既優惠!咁當然會係精選嫁啦,不過今次小編自己覺得至抵買既會係小手袋,例如一啲Clutch Bag或者係Wristlet 等等既袋仔,另外重有一樣野丫,就係今次佢其實無講到係有幾耐嫁,不過最緊要既都係手快啦!團友仔Gogogo!

購買網址:Link Here

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址

2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址

3. 待網站發貨

4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)