Levis 7折 去到8月6

Levis 7折 去到8月6

岩岩响我地打完Levis 牛仔褸既優惠之後,比我地發現左Levis 依家有個7折既優惠,係全網黎左個7折既時候,其實好多野都好抵!Levis 既話其實唔只係買牛仔褲抵既,其實有好多野都好抵,今次我地就唔介紹牛仔既貨,介紹其他Levis 抵買既野比大家啦!

Levis 網址:Link Here

男裝Tee 都可以講得上今次必定要留意既野,因為本身已經有折既時候, 再折上折! 平時每件大約售價係20蚊美金, 依家7折只係14蚊美金, 就大約係108蚊港幣左右! 不過Pack Tee 就更加抵 108蚊兩件既Levis Pack Tee, 去邊揾到丫! 

男裝Tee 購買網址:Link Here

Levis 其實本身自己都係有出鞋款既,今次重更加只係要用你360 蚊港幣就可以買到鞋,說實話用黎返工或者咩都抵啦 !

Levis 鞋類購址:Link here

連身裙黎講,其實Levis 既都好多人著!夠晒型丫碼!

連身裙購買網址:Link Here

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址

2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址

3. 待網站發貨

4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)