Levis 牛仔褸特價

Levis 牛仔褸特價

Levis 既牛仔褸都可以話係牛仔褸既入門級別,有晒版型有齊洗水效果其實都好容易配襯!最緊要既係可以用一個好親民既價錢就可以買得到!因為平時响香港專門店一件都酚賣緊八百一千既時候,其實响美國果邊就真係賣得平好多,今次入手都只不過係五百幾蚊就買得到 ,價格咁親民無得輸!

 Levi's Trucker的圖片搜尋結果

唔好以為用五百幾蚊買既款式就無得㨂,啲人點解咁鐘意去美國買野就係因為有得重要平丫碼!今次Footlocker 响到做緊折扣優惠!只係需要大約五百六十蚊左右就可以買得到,呢個價錢咁吸引又點會令到你唔想買先得嫁,所以,真係一定要沖上去整返幾件囉!

Levis 牛仔褸網址:Link Here

推介貨品:

Levis Trucker Denim Jacket

購買網址:Link Here

Levis Trucker Denim Jacket

購買網址:Link Here

Levis Trucker Denim Jacket

購買網址:Link Here

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址

2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址

3. 待網站發貨

4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)