Levis減價買咩好

次次Levis減價都介紹牛仔褲俾你地,今次介紹下其他野俾你地啦!話哂Levis出品必屬佳品,就好似Levis出嘅背囊咁,Design定質料一啲都唔差,要款有款要型有型,完全大小通殺丫!

購買網址:Link Here

就好似呢款L Pack咁,用左3M物料去做呢個反光物料,有個電腦間隔專門放手提電腦,前面有另一個袋位,左右兩側都有個小空間可以擺放啲濕碎野!黎到重點啦,就係價錢啦,Navy色就賣緊34.99但係用左Discount:FALL25就有額外75折,又或者新登記用戶可以有8折+Free Shipping!

又或者呢隻色都係抵玩之選,USD24.99再75折/8折都係百六左右咋!

購買網址:Link Here

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址

2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址

3. 待網站發貨

4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)