Levis 女裝牛仔褸優惠

Levis 女裝牛仔褸優惠

Levis 既牛仔褸其實都可以講得上係幾正,不過今次唔係介紹男裝,相反我地講緊既係女裝既優惠!因為依家女裝既牛仔褸只係40 蚊美金左右就可以入手,其實成件事都可以話係抵到抽筋!因為其中既Levis 牛仔褸講緊64.5 重要有額外既 6折!折實左姐係唔洗 40蚊美金就可以入手!三舊幾水買件牛仔褸你都咪話唔抵, 所以話一定要GO啦!

今次其實係因為美國既Labor Day 所以先咁平,其實今次Levis 係做緊六折!令到佢依家由64.5 減到去 38蚊美金!而同時間唔只係女裝,係男女都有!所以咁多位朋友仔真係入手要快唔洗等丫!重有另外一點,就係呢個優惠去到九月五號既!咁多位行動就要快啦!

購買網址:Link Here

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址

2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址

3. 待網站發貨

4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)