Levis 六折一定要買野

Levis 六折一定要買野

話說Levis 有個六折優惠,六折究竟係啲咩慨念呢?其實就係一個平到痴媽根係地步!而呢一個折如果上一次有咁既力度既話,足足已經係Black Friday 既時候!所以話今次咁抵咁荀既時候就真係咪錯過呢啲優惠啦!即刻睇下有啲咩心水先啦!

話說今次既Levis 6折,基本上係全部都包晒在內,除左一啲聯乘既版本之外等等咁啦!姐係無論係正價定係特價都係抵到無朋友既一次!當中,男仕們T 恤 或者女裝既短牛仔褲日都係好平!下面條Link 會直接帶你去發掘有啲咩抵野, 因為今次係Secret Sales,所以一定要用我地既Link 先可以入去丫!

Shop Men: Link Here

Shop Women: Link Here

Shop Kids: link here


就好似男裝短Tee 咁樣,講緊既因為有個六折既優惠,基本上絕大部分都係100 蚊Hkd 左右就可以買到,而重要勁多款可以㨂!

購買網址:LInk Here

去得Levis 梗係要買埋牛仔褲嫁啦,男裝牛仔褲就低至180 蚊左右港幣可以買到,有啲咩重驅使到你唔買丫!

購買網址:Link Here

女仕們又點小得會買牛仔侐衫,多款同樣又係好靚既時候,最重要係咩丫,六折丫碼 !

購買網址:Link Here

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址

2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址

3. 待網站發貨

4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)