Lego Architecture 建築系列

Lego Architecture 建築系列

今次介紹呢個Lego Architecture 建築系列可以話係好多Lego迷或建築迷既心頭好,唔單止可以比你了解到世界各地著名既建築風格,而且砌完之後亦可成為超正既裝飾物!每個系列裡面都會有當地國家著名建築物,例如巴黎系列有巴黎鐵塔、大皇宮、蒙帕納斯大樓等等,仲有其他國家建築物可以砌!


LEGO Architecture Skyline Collection 21044 Paris Building Kit

LEGO Architecture London 21034 Skyline Collection Gift

LEGO Architecture Skyline Collection 21043 San Francisco Building Kit

LEGO Architecture New York City 21028, Skyline CollectionHow to do的圖片搜尋結果

購買流程

  • 1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址
  • 2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址
  • 3. 待網站發貨
  • 4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

  • 5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

美國集運點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)