Lee 短褲低至兩百幾蚊渣

Lee 短褲低至兩百幾蚊渣

平時我地成日會推介既Levis,其實佢重有個好朋友你又記唔記得呢!Lee 牌既牛仔褲,Lee 牌牛仔褲响美國都唔算係貴價既牛仔褲,其實平均入手會都只係兩百幾蚊左右就可以買得到!你又知唔知Lee 响1926 年係世界上第一間有拉錬既牛仔褲!比Levis 更加早出名既佢,今次難得有個特價優惠,又或者應該話牛仔褸黎講佢算係比較抵既時候,你又唔知會唔會諗住整返幾條比自己呢個夏天著呢!

 相關圖片

今次唔洗去官網買,其實Amazon 本身已經有超級多既款式可以比大家去㨂!就好似例如係平時著開既Comfort Short ( 即扯布褲) 又或者係Denim Short(牛仔短褲)!Amazon 上面有好大量只不過係兩百蚊港幣左右就可以埋到單既款式!更加正既係重要有好多唔同既Cutting 去比你地㨂!只要你喜歡就可以!即刻上去睇下有無岩你心水既款式啦 !

購買網址:Link Here

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址

2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址

3. 待網站發貨

4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)