Kor water bottle 優惠

Kor water bottle 優惠

Kor 呢個牌子可能大家聽過,但睇過Iron Man既朋友都知道Tony Stark 第一集都係用佢黎飲水!一個有設計既水樽可能好易就揾到,但一個要可以好好保護你健康又可以循環使用既水樽未必咁容易揾到!Kor 係Core 既諧音,Kor 做晒水樽最主要係用左美國專利技術Eastman Tritan™ ,保証唔會含有塑化劑,根據維基既資料,塑化劑响台灣既研究指出,塑化劑有機會令到陰莖較短,甲狀腺癌,並影響生育能力,增加攝護腺癌、乳癌、子宮內膜異位症的發生機率,不論對男女都有明顯既害處!重唔即刻換返個你有信心既水樽?


KOR Delta: LINK


How to do的圖片搜尋結果

購買流程

  • 1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址
  • 2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址
  • 3. 待網站發貨
  • 4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)
  • 5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。


美國集運點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:HK$24)