Kate spade surprise sales

Kate spade surprise sales 

Kate spade 呢個品牌真係可以話係香港女仔都會識既品牌! 佢既包包 銀包等等既款式真係相當既吸引! 但好排賣左比Coach集團之後就愈黎愈少見佢再有Sales! 不過又咁喎,之前就話無姐, 依家有你重唔把握就真係錯失機會嫁啦. 因為啲野真係超級抵買! 

今次除左手袋銀包等等既係有折扣優惠之外, 其實最值得關注既係佢首飾既優惠。 因為啲價錢真係抵到你唔信, 因為講緊一對耳環既款式都只不過係一百六十蚊就可以買到一對出黎!而再加上既就可能女仕們鐘意既手鈪款式都只不過兩百蚊就可以買到對!女仕們你地可以响呢到買野比自己,又或者男仕們買野送比你伴侶丫!

購買網址:Link Here

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址

2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址

3. 待網站發貨

4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)