Kate Spade 美國集運特價優惠

Labor Day - Kate Spade 7 折優惠

Labor Day 又黎到到,今次絕大部分既優惠其實都係去到九月四號香港時間下午三點鐘!Labor Day 顧名思義就係香港51 咁樣啦,但响美國黎講Labor Day 其實都可以理解為夏天既完結,又係時候轉新裝同埋買野去Happy 下!所以今次Kate Spade 就先黎左個優惠,講緊既係佢既Sales ITem 7折就可以開始入手!只要過左Labor Day,各位朋友買野就要全部返返美國啦,因為美國大折扣既優惠要黎啦!

 

今次Kate Spade 既款式其實都可以講好多下,就好似例如銀包鎖鑰扣等等既一應俱全,想買大包包既朋友仔都可以留意一下今次既優惠,因為可能只係講緊唔洗一千蚊就可以入手!今日星期五,大家重有四日時間可以慢慢㨂,記得丫,Labor Day 已經係暑假後第一個最大既折扣,跟住落去就可以要去到十月先有咁勁既折嫁啦!

購買網址:Link Here

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址

2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址

3. 待網站發貨

4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)