JanSport 背囊抵到癲

JanSport 背囊抵到癲

Jansport 呢個背囊都可以講得上係平靚正精選!Jansport 既Size 無論男仔孭定係女仔孭都會覺得岩岩好!再加上以布作為主要材質既佢成個優閒既感覺都返晒黎!香港百貨公司平均都大約賣緊三四百蚊一個左右啦,不過美國呢邊只係需要一百蚊就可以入手!最緊要既係有得㨂!100-200 呢個Range 勁多款可以比大家㨂!

Jansport 其實都唔係第一次折到咁誇張嫁啦,但佢始於都係响今次介紹既網站先減得咁誇張!如果已經係媽媽既你,又或者準媽媽既你,咁就最岩買返個!因為媽媽最鐘意就係用Jansport 裝好晒所有BB用品,所以話,咁平咁抵既Jansport 一定要有返個!

所有Jansport 背包網頁:Link Here

推薦商品:

JanSport SuperBreak

購買網址:Link Here

MAIN

JanSport SuperBreak

購買網址:Link Here

MAIN

JanSport Katahdin 40L

購買網址:Link Here

MAIN

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址

2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址

3. 待網站發貨

4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)