GNC 超抵3瓶$25

GNC 超抵3瓶$25

都市人生活節奏急速,好多時都會養成唔好既生活習慣,所以為左自己既身體健康就要買番D保健產品啦!講到要買保健品一定要揀佢啦,無錯就係GNC,呢個品牌有幾正相信都唔需要再多介紹,但今次既優惠非常抵入手,講緊買3瓶都係$25美金,除番開$8.3有1瓶,咁抵無理由唔入手掛!

*** Code: 3FOR25     (優惠隨時完)

購買網址: 
LINK

GNC TRIPLE STRENGTH FISH OIL

GNC WOMEN'S HAIR, SKIN & NAILS FORMULA


How to do的圖片搜尋結果

購買流程

  • 1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址
  • 2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址
  • 3. 待網站發貨
  • 4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

  • 5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

美國集運點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)