Fitbit Flex 2 平兩舊入手

Fitbit Flex 2 平兩舊入手

平時有做開運動既朋友仔,其實相信大家對Fitbit 都應該知道係啲咩!不過你又知唔知香港平時賣緊幾錢呢?呢隻運動手環响香港大約賣緊700-900 蚊左右啦!不過其實依家Amazon 只係賣緊大約係480 蚊左右!一條連埋運費絕對唔會超過550 蚊!依家响Amazon 買就梗平,不過咪住先,你又知唔知佢有咩用?簡單同你介紹一下啦!

 

Flex 2 的主體非常小,也就不能像其它手環那樣擁有顯示屏和心率傳感器。相對來說,Flex 2 的功能有些保守或者專一,應該說是擁有大多數手環所具有的大多數功能,提供了計步,記錄睡眠,來電短訊提醒等功能。Flex 2 能夠記錄每天的步數,消耗卡里路數,每日活動與靜坐時間等,同時還可以記錄游泳時的數據。除此之外還提供了睡眠監測以及靜音鬧鐘等功能。

在手環主體的正面有五顆 LED 燈,可以對運動量和提醒等進行顯示,當有電話或者文字時,手環會震動,同時 LED 燈會亮起彩色的編碼燈。Flex 2 還能夠發送運動提醒,督促運動。來電提醒的過程會有 2 秒左右的延遲,震動力度比較小,不會一直震動,而是震動提醒兩次之後便不再震動提醒。

睇到呢到,不如去返睇官網介紹啦:Link Here

購買網址:Link Here

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址

2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址

3. 待網站發貨

4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)