Elwood 牛仔款 7折一日

Elwood 牛仔款 7折一日

Elwood 既牛仔款其實都會係佢呢個品牌其中一項超級既主打!你又知唔知今次佢搞左個Elwood 既一日既牛仔服飾七折既優惠,今次佢無論係牛仔褸,牛仔褲又或者係牛仔吊帶褲都會有呢個優惠!今次最抵既其實都係套裝優惠!分別有牛仔褸套裝同埋牛仔褲套裝!牛仔褸套裝更加只係需要兩百蚊就可以有一件!1 Pack 兩件既其實都係 400 蚊就可以入手!呢個價錢確確實實係超級抵!

今次既優惠其實只係得一日優惠,所以大家真係要買超級快!買左之後就可以去我地會員中心揾美國倉庫地址!又或者唔識買既朋友仔可以去睇下我地既網買教學!總結黎講今次個優惠堅係抵!

購買網址:Link Here

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址

2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址

3. 待網站發貨

4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)