Eastbay 八折真係要錯過?

Eastbay 八折真係要錯過?

Eastbay 今次黎左個八折既優惠!其實Eastbay 八折真係一定要去買野,因為佢上面勁多運動用品八折後個價錢都可以話係平到癲既選擇!就打個比如,有無諗過用100 蚊就可以買到Nike 既Dry Fit Tee!四五百蚊買到對NMD 又或者係Jordan,如果呢啲你全部都無諗過既話,咁你就一定要上去睇今次呢個優惠啦!

 

不過今次呢個優惠其實都幾急,因為其實今次只係得一日時間比大家去㨂所買既野!需要消費夠 99 蚊美金先可以用到呢個20% 既優惠!頭先講到既Nike Tee 其實真係大把選擇,即刻比大家過目下先啦 

就例如係呢件咁樣,Nike Tee 14.99 姐係大約百二蚊港幣左右,但再加多個額外八折真係一舊水唔洗,咁平咁抵重唔係即刻掃貨?上到Eastbay 記得睇頭頂個Code用丫!即刻GOOGOGO!

購買網址:Link Here

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址

2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址

3. 待網站發貨

4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)