Cole Haan換季清倉特價高達3折

Cole Haan換季清倉特價高達3折

Cole Haan既鞋出左名好睇又好著,但價錢對普遍人黎講都貴左D,唔緊要有團長係到幫你搵你地純野!而加佢地美國官網做緊換季清倉特價高達3折架,英倫風既牛津款、舒適既平底鞋,仲有一字帶高跟鞋都值得入手,今次最抵鞋款入手價都係$3XX起!

*** 截止日期: 3月29日 6AM ET (美國時間)


購買網址: LINK    (需要用VPN上)

Men's ØriginalGrand Wingtip Oxford

Women's Pinch Weekender LX Loafer with Stitchlite™


How to do的圖片搜尋結果

購買流程

  • 1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址
  • 2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址
  • 3. 待網站發貨
  • 4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

  • 5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

美國集運點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)