Carters Labor Day 折扣優惠

Carters Labor Day 折扣優惠

Carters 呢個童裝既星級品牌都可以講得上係各位爸爸同媽媽既超級褔氣,因為講得上係個價錢超級超級抵!依家講緊一套三件都只係$64 蚊港幣就可以入手,重要買滿Hkd 200 再額外減多你80 蚊!咁平既時候你都咪話唔抵,又去到九月既時候各位係咪好應該幫自己小朋友添新裝,今次既優惠去到香港時間九月四號下午三點鐘就會完!所以咁多位入手就真係要快丫!

 

今次Carters 既優惠可以出埋血比各位爸爸媽媽買野比自己既朋友,因為依家Clearance 區本身已經有個額外 6折,總計更低至1.5 折,入手價都只係2蚊美金左右。 咁多位爸爸媽媽,如果想買啲野比自己既小朋友既話,今次呢個既優惠你就真係咪錯過,因為真係可以稱得上係極平既一次啦!

購買網址:Link Here

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址

2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址

3. 待網站發貨

4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)