Carters 半價再Extra 75折!

Carters 半價再Extra 75折!

平時如果想買小朋友衫既話,我地都無限次不斷推介大家去買Carters,因為Carters 個價錢簡直係抵到無人有既水平,就好似今次搞個優惠,本身已經全網有個半價優惠,今次重黎多個額外七五折優惠,你都咪話唔抵,Carters 有既款式係包括 0-14 歲都會啱著,唔知道你地又覺唔覺得勁抵呢? 

今次呢個係Labor Day 既優惠,去到美國時間既九月四號,即係大約係香港時間九月五號晏就3點鐘左右!係有大把時間比咁多位媽咪嗲啲去睇下有咩抵!不過大家要記得丫,Carters 今次額外75折係只限於洗夠 40蚊美金以上,詳情既都係睇返佢地網站既T&C啦!

Carters 網址:Link Here

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址

2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址

3. 待網站發貨

4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)