Carters 低至六折繼續買

Carters 低至六折繼續買

Carters 今次搞緊呢個優惠其實都真係幾抵玩,講緊既係低至六折既優惠!Carters 呢個牌子由0-14歲既小朋友衫都有,所以咁多位媽媽或者家長其實都好鐘意黎呢到買!講緊一百蚊隨時可以買得到三至四件既衫仔褲仔比小朋友,呢個價真係十幾年前花園街價,再加上係大牌既出品,質素最小限度有保障!

今次既優惠,重要有款式可以再加額外八折既優惠!姐係大約一件短䄂既小童T 恤都只係大約賣緊4.97, 40蚊港幣就可以買得到!以價錢同質素真係完全唔對稱,但個質素遠超價錢丫!所以話如果屋企有小朋友既話,的的確確可以响Carters 到掃返一大堆T-Shirt 比小朋友,又唔肉赤,小朋友又有新衫著,一舉兩得Perfect 丫!

購買網址:LInk Here