Burberry 香水大特價

Burberry 香水大特價

其實買香水唔知道大家平時用開咩牌子既咩?不過香水呢家野應該唔會話成日換味道,因為自己有時換完兩三次味之後就愈黎愈懶,買返上一枝就算數,有時都幾專一嫁!如果平時係用開Burberry 香水既朋友仔今次就正啦!因為今次Burberry 香水只係講緊大約兩百蚊左右就開始入手!啲香味同埋價錢比較小編自己都唔係話好在行,但當一個點可以比大家㨂下咁啦!

 

今次呢個優惠係由Jomashop 果邊提供出黎既,其實整體黎講都有十幾廿款可以㨂!運返返黎送比人又好,自用又好!呢啲GIFt Pack 裝既做聖誕禮物抽又好,總知今次應該就實無買錯啦!

購買網址:Link Here

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址

2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址

3. 待網站發貨

4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)