Burberry 眼鏡低至三折

Burberry 眼鏡低至三折

最近我地成日都力推大家去買太陽眼鏡,因為太陽眼鏡基本上同棉褸都係同類,都係有季節性既!夏天唔買太陽眼鏡既話,基本上你冬天都一定唔會買!所以夏天入手太陽眼鏡呢個梗係必需的!之前同大家講過Rayban ,Tb 等等既牌子,今次黎個勁既選擇,講緊既係Burberry呢啲大牌既眼鏡優惠!如果你諗住要成千蚊先買到就大陽特錯啦,我地介紹得既就一定係有折扣優惠啦!

今次既太陽眼鏡都係由Jomashop 提供既 大約平均個折扣都有3-4 折左右!平時响香港賣成兩三千蚊先有一副,但係其實依家Jomashop 做緊折扣,入手價更加只不過係大約七百蚊左右就可以買得到!以價錢黎講絕對係超平既一次!再加上重要咁抵,即刻上去睇啦!

購買網址:Link Here

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址

2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址

3. 待網站發貨

4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)