Bodybuilding.com 低至七五折

Bodybuilding.com 低至七五折

大隻佬們,今次又到Body Building 做折啦!近排都唔見 Iherb 有啲咩折,正所謂,野就一定要操,粉都一定要啪!咁多位大隻佬係時候補充一下啲補充品啦,事關其實Body Building 其實有好多野I Herb 都無既!就例如係Pro JYM 呢個會操到砰砰聲既品牌啦!有無聽過,若要操得好,奶粉要買好!所以你一定要知道補充品有幾好啦!

Bodybuilding 基本上咩都有得買,正常要買既BCAA,奶粉丫,creatine 等等都會有,如果大家平時都有食開呢啲補充品既話,的而且確其實都可以話得上係最多最齊既地方!今次趁住有個小折扣既話,不坊上去睇下啦!

購買網址:Link Here

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址

2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址

3. 待網站發貨

4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)