Beautyrest Sleeptracker 智能睡眠監控器

sleeptracker-1-720x405-c

緊張的工作,要想提高效率,最重要的一個環節是提升睡眠質量。每個人都知道一個良好的睡眠的重要性,但並不是每個人都知道怎麼改善睡眠。Beautyrest 的新型智能睡眠監控器 Sleeptracker 為用戶提供了一個新的方案,可以讓你逐步改善睡眠質量。

sleeptracker-2-720x405-c

與其他睡眠監控器不同的是,Sleeptracker 是一種非侵入式的解決方案。它可以直接安放在床墊下面,使任何一張普通的床成為一張智能床,其最多可以同時同時跟蹤兩個人的數據。由於它無需佩戴,也沒有直接接觸用戶皮膚,所以這種無感式的體驗會受到用戶喜歡。

QB20170327-1

通過將 Sleeptracker 與匹配的應用程序配對,監控器可以深入了解每個用戶的睡眠周期和質量。用戶可以查看睡眠的質量,將其與生物相似的用戶進行比較,或者訪問個性化提示,以在第二天獲得更好的睡眠表現。其精確的傳感器即使是通過床墊進行監測,Sleeptracker 依然可以準確測量心率和呼吸。應用程序可以給你直觀的數據報告,比如哪個階段睡眠質量不好。

sleeptracker-3-720x405-c


推介貨品:

Beautyrest Sleeptracker Monitor – Wearable-Free Sleep Tracker – Intuitive App and Alexa Enabled

購買網址:Link Here

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到!响Amazon 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)