Anker 可能係世上最細既奶媽

Anker 可能係世上最細既奶媽

今次為大家帶黎既,係一個奶媽既優惠!奶媽不知不覺已經變成左每一個人個袋入面既必備之物,今次我地就為大家帶黎左呢個可能係世界上最細最輕而又有10000mah 既奶媽!佢就係呢個Anker Powervore 10000就真係應該做到晒以上既要求啦!奶媽唔一定要買小米既,就試下呢個究竟有啲咩特別先啦!

 


以前奶媽只有鬥電量,依家既唔單止要電量高,重要叉得快,夠輕身,夠細個,最好有埋無線充電!10000 响依家奶媽界唔算高,但都唔細!有 Power IQ 快充技術叉電唔會慢,重量只有 180G,比小米10000輕左20% 左右!只有大約2 Cm 既厚度,真係正到厚!呢個奶媽重要有多達十種安全設置!點可以唔快快手入手呢?

購買網址:Link Here

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址

2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址

3. 待網站發貨

4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)