Adidas Nmd 低至五舊水

Adidas Nmd 低至五舊水

平時大家唔知會去邊到買鞋既呢? 咁其實响美國買鞋真係可以話抵勁多. 就好似用一代鞋王NMD為例咁樣, 其實依家响eastbay 做既特價都只係低至五百幾蚊就可以買到對. size 都算係齊,如果想買返對新鞋著既朋友仔, 其實絕對可以留意呢一個優惠. 事關剩返時間唔多


其實今次既優惠係因為Eastbay  本身自己做緊優惠. 而部份Nmd又無被佢exclude 所以响最平既Nmd 69.9 上重可以有個八五折! 買既時候填我地個地址, 咁就輕鬆可以運返香港嫁啦. 地址响會員中心等等可以查看

買滿$49+可享85折優惠 優惠碼:BACK15

買滿$99+可享8折優惠 優惠碼:BACK20

買滿$199+可享75折優惠 優惠碼:BACK25

購買網址:Link Here

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址

2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址

3. 待網站發貨

4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)