Adidas I-5923 美國Finsihline減價優惠

Adidas I-5923 美國Finsihline減價優惠

Adidas 既I-5923 真係本年度既重點之作,今次响Finishline 既優惠的確係抵買,由原價 99 蚊美金直接減至45 蚊美金,即大約港幣三百六十蚊左右就可以購入。而今次既減價係女裝既I-5923 優惠,兩款分別為DA8800 及DA8789 鞋款均有減價優惠,一向留意開Adidas I-5923 既女仕們絕對可以考慮入手。

DA8789的圖片搜尋結果

Adidas I-5923 簡介

adidas I-5923波鞋有著復古的跑鞋輪廓,以及搭配Boost中底,因而獲得不俗的人氣。Boost 的中底技術完全增加波鞋的舒適程度!貴為Adidas 的皇牌波鞋 Adidas I-5923, 今次入手價只需 $360 就的確係抵買精選

DA8789 價錢比較

Adidas I-5923 响香港例如宏記入手價大約响$999 蚊左右,而香港都有引入呢個款式!不過FInishline 今次只需要$360 蚊,折扣高達 4 折!各位入手就真係要快啦!

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

  • 1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址
  • 2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址
  • 3. 待網站發貨
  • 4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

  • 5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

美國集運點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)