Adidas 運動背心 百二蚊渣

Adidas 運動背心 百二蚊渣

Adidas 既運動背心一向都係女仔既首選!其一Nike 既款式其實比較單一,但Adidas 既就真係多款搞野好多!再者Adidas 大Logo 既背心其實唔單單係做運動先著得,平時出街當背心著其實都無問題!重要今次其實係有個額外八折既優惠!咁多樣野你都咪話唔抵丫!

今次既Adidas 有分開 Adidas Originals 同埋 Adidas 本身自己既優惠!其實如果鐘意靚啲既朋友仔可以選擇Adidas Originals 既優惠丫!就算係Adidas Originals 既背心都只係百六蚊就可以買到!單講價錢同埋品牌堅係抵嫁喎!記住丫!

Eastbay 八折Code:PKEB87AT

購買網址:LInk Here

How to do的圖片搜尋結果

購買流程

1. 登入會員中心並取得我們倉庫地址

2. 將海外網站購買時並輸入我們倉庫地址

3. 待網站發貨

4. 當網站發貨後,會傳給你一封郵件,內存含有你貨物的郵包快遞編號(Tracking Number)

舉例說明 :

當我們使用順豐寄送貨物時,我們會獲得一個順豐單號,用以追查,該順豐單號就是Tracking Number, 你只需於電郵按下你的Tracking Number 即可轉至快遞公司。

5. 獲取Tracking Number 後即可以到會員中心填寫代運訂單,即可完成

 

點運返返黎?

Piece Up 有美國營運倉庫,只需$24 蚊/磅 港幣就可以幫大家由美國運返黎香港,地址其實可以登入會員中心後就可以見到! 買野既時候輸入我地地址就可以!大約一個星期左右就可以運到返香港!

*有咩唔明即管Facebook Msg 我地!

註冊會員:Link Here

服務與價格:Link Here

網站購物教學:Link Here

倉庫地址:Link Here

e770af895c0e71f3bcb3872246bfd78af5e024ec.jpg

每一百分就可兌換一次購物折扣優惠!兌換次數不設上限。每張訂單均可使用一次折扣優惠。

每加入一件代運貨物並完成付款後,即可享20分購物獎賞。

會員積滿 100 分 果個可獲免費1磅美國集運(價值:24元)